40 jaar Border Collie Club Nederland

ATTENTIE HANDLERS

In de laatste handlersvergadering zijn er een aantal afspraken gemaakt met betrekking tot het nieuwe wedstrijdseizoen. Zo is het inschrijfgeld voor de wedstrijden verhoogt en wordt er met ingang van komend seizoen een startfee ingevoerd. De startfee bedraagt 10 euro per hond (per combinatie) en dient aan het begin van ieder seizoen voldaan te zijn om deel te kunnen nemen in trials. Dus wil je in seizoen 2017-2018 wedstrijden lopen dan vragen we je om: vóór 15 augustus

1. een mail te sturen naar cows@bccn.nl:
- vermeld bovenin bij onderwerp Startfee!
- vermeld je naam
- vermeld de naam van de hond(en) zoals je die op de startlijst wilt hebben
- vermeld per hond in welke klasse je startgerechtigd bent
- vermeld je lidmaatschapsnummer

2. 10 euro per hond over te maken naar rekeningnummer NL18 INGB 0005151657 t.n.v. BCCN te Aalten:
- vermeld Startfee!
- vermeld de naam van degene die op de startlijst komt
- vermeld de naam van de hond(en)
- vermeld je clublidmaatschapsnummer

Zodra je mail en betaling bij ons binnen zijn wordt je opgenomen in de groepsindelingen van de promotie- en/of kwalificatieklasse. Ons streven is om deze voor 25 augustus online te zetten.

Uw hulp gevraagd: Epilepsie onderzoek bij de Border Collie

8 juli 2017

Hét onderzoek naar epilepsie door dr P. Mandigers.

Het bestuur van de BCCN wil jullie vragen deze enquête zoveel mogelijk in te vullen en te delen onder eigenaren van border collies (met en zonder stamboom)die te maken hebben/hebben gehad met deze nare ziekte.
Meer over Dr. Paul Mandigers, het onderzoek en epilepsie: Dr. Paul Mandigers: "Epilepsie Border Collie Internationaal aanpakken".

Vul de enquête hier in: Epilepsie onderzoek bij de Border Collie.

Met vriendelijke groet,
Bestuur BCCN

Oproep Epilepsie

Naast het onderzoek waarvoor u gevraagd wordt een enquête in te vullen, hebben wij nog een verzoek.

Epilepsie word een steeds groter probleem binnen ons ras, wij als bestuursleden van de BCCN zijn druk bezig om dit probleem in kaart te brengen. We doen ons uiterste best om meer inzicht te krijgen, hierdoor beter te kunnen controleren met welke honden er gefokt kan worden en welke uit de fok gehaald zouden moeten worden. Daarnaast hopen we hiermee (toekomstige) fokkers en pupkopers te kunnen waarschuwen en te informeren.

Als er geen meldingen gemaakt worden vanuit de eigenaren blijft dit heel erg moeilijk. De eigenaar van de desbetreffende hond moet het zelf melden en akkoord gaan met het plaatsen op de epilepsielijst van de BCCN. Zonder zijn of haar akkoord mogen wij wettelijk gezien niks registreren en wij hebben jullie hulp dus hard nodig.

Er ligt nog een flink taboe op openheid over epilepsie gevallen. Dit moet een halt toegeroepen worden, voordat het ten kostte gaat van ons prachtige ras.

Heeft u een border collie, met stamboom, die lijdt aan epilepsie? Dan vragen wij u om dit bij ons te melden. Dit kunt u doen via mailadres: .

Met vriendelijke groet,
De CFH commissie (Commissie Fokkerij en Hondenregistratie)