Border Collie Club Nederland

1524700800>1524630801

Nieuwe opzet startlicentie

Vanaf komend seizoen gaat de opzet van de startlicentie veranderen. Zie het onderstaande bestand.

Dankwoord Maco Hoogenboom

Helaas hebben wij als bestuur moeten vernemen, dat onze voorzitter Maco Hoogenboom haar werkzaamheden voor het bestuur per direct zal neerleggen.
Al geruime tijd kampt Maco met gezondheidsproblemen. Ondanks dit alles heeft zij ook in deze periode zich met de volle 100% ingezet voor zowel de COWS als de BCCN als vereniging. Ook binnen het bestuur was Maco onze steun en toeverlaat.
Al zeer lang voordat wij uberhaupt met Border Collies in aanraking zijn geweest, was Maco al actief betrokken bij de vereniging en heeft zij zich al die jaren volledig weggecijferd en ingezet voor de BCCN, maar in het bijzonder het ras Border Collie. Ook na ons aantreden in het bestuur, was Maco de verbindende factor waar wij altijd op konden terugvallen. Zonder Maco hadden wij het niet volgehouden de afgelopen jaren.
Woorden komen dan ook tekort om Maco te bedanken voor alles wat zij heeft betekent. Niet alleen voor ons als bestuursleden, maar ook voor de BCCN en in het bijzonder voor de Border Collie.
De functie van secretaris zal interim vervuld worden door Jaap Ouwejan. De functie van voorzitter zal in ieder geval tot aan de ALV vervuld worden door Kevin Winterswijk, met behulp van de overige bestuursleden Ester Kolkman, Jaap Ouwejan en Gabrielle Eijkelboom.
Maco, wij wensen je alle gezondheid en geluk toe. Wij willen je bedanken voor alles wat je persoonlijk voor ons hebt betekend en alle taken die jij op je hebt genomen. Het zal niet makkelijk zijn, maar we gaan proberen om de ingeslagen weg ook zonder voor verder te bewandelen.

Namens het Bestuur BCCN,
Kevin Winterswij

BCCN-pakket ter ondersteuning epilepsieonderzoek

Tijdens het gesprek met Dr P. Mandigers bleek dat hij regelmatig door het laboratorium eraan herinnert wordt dat de bodem van zijn onderzoekspot al een poos geleden bereikt is.

Als bestuur hebben we daarom het volgende bedacht: we hebben pakketten samengesteld die voor €10 exclusief verzendkosten (€2,95) te koop zijn. De volledige opbrengst zal ten goede komen aan het onderzoek naar epilepsie onder bordercollies. De BCCN zal daarnaast per verkocht pakket € 1,00 doneren aan het onderzoek.

In het pakket zitten de volgende items:

    1 kunststof bord “ik woon hier ook “. 5 ansichtkaarten. 5 wenskaarten Briefpapier 2 vinylstickers Stickervel A4 Notitieblokje
Je kunt het pakket bestellen door een e-mail te sturen naar CFH@BCCN.NL daarin de adresgegevens te vermelden en het bedrag van € 12.95 over te maken op NL75INGB0004839164 t.n.v BCCN ovv van pakket en uw naam.

Als service vanuit de Bordercollieshop is deze ook te bestellen bij de BCCN via de bordercollieshop, waarbij je gebruik kunt maken van de betaal methoden van de webshop Border Collie Shop

STEUN HET ONDERZOEK, KOOP EEN PAKKET EN VERTEL HET ANDEREN!!!

Informatie over inhalen kwalificatiewedstrijd

Mededeling van de COWS:

De kwalificatiewedstrijd van Berkel en Rodenrijs zal, in het weekend van 31 maart en 1 april, worden ingehaald in Assen. De COWS wil Ron Rogaar heel hartelijk bedanken voor het beschikbaar stellen van zijn locatie.

Het is NIET meer mogelijk om je voor deze trial in te schrijven. Op de dagen zelf zullen we de startlijsten gebruiken zoals die voor Berkel en Rodenrijs waren vastgesteld. Van de startlijst wordt, indien nodig, alleen afgeweken voor handlers die in dat zelfde weekend de promotietrial in Boijl lopen.

Informatie over afgelaste kwalificatiewedstrijd te Pijnacker 18/19-11-2017

Mededeling van de COWS:

Kwalificatie
Vandaag hebben de wedstrijdleider en de jury van de kwalificatiewedstrijd in Pijnacker, in samenspraak met de COWS en de aanwezige handlers, helaas moeten besluiten de wedstrijd te staken vanwege ernstig verminderd welzijn van de schapen.
Dit betekent dat deze gehele wedstrijd voor het competitiejaar 2017/2018 is komen te vervallen en de eventueel behaalde wedstrijdresultaten niet meetellen in dit competitiejaar.
Deze wedstrijd zal worden ingehaald op een nader te bepalen datum in 2018. Een ieder die een geschikt wedstrijdveld met voldoende schapen weet voor deze inhaalwedstrijd, dan wel een ieder die deze wedstrijd zou willen organiseren, wordt van harte uitgenodigd dit te laten weten aan de COWS. Alle hulp is welkom.

De COWS dankt de organisatie van deze kwalificatiewedstrijd van harte, met name Marco de Jong, Bart Dekker en Hans van Leur. De COWS benadrukt dat deze mensen zich enorm hebben ingezet om van deze wedstrijd een succes te maken. Maar dat helaas door onverwachte en onvoorziene omstandigheden hun inzet de wedstrijd helaas niet heeft kunnen redden.

Promotie
Omdat de COWS niet verwacht dat de conditie van de kudde zich in één week kan herstellen, wordt de promotiewedstrijd in Pijnacker welke gepland staat voor 25/26-11-2017 verplaatst naar Rosmalen. De geplande promotiewedstrijd gaat dus wél door. Voor meer informatie gelieve de startlijst te raadplegen.

COWS, 19-11-2017

ATTENTIE HANDLERS

In de laatste handlersvergadering zijn er een aantal afspraken gemaakt met betrekking tot het nieuwe wedstrijdseizoen. Zo is het inschrijfgeld voor de wedstrijden verhoogt en wordt er met ingang van komend seizoen een startfee ingevoerd. De startfee bedraagt 10 euro per hond (per combinatie) en dient aan het begin van ieder seizoen voldaan te zijn om deel te kunnen nemen in trials. Dus wil je in seizoen 2017-2018 wedstrijden lopen dan vragen we je om: vóór 15 augustus

1. een mail te sturen naar cows@bccn.nl:
- vermeld bovenin bij onderwerp Startfee!
- vermeld je naam
- vermeld de naam van de hond(en) zoals je die op de startlijst wilt hebben
- vermeld per hond in welke klasse je startgerechtigd bent
- vermeld je lidmaatschapsnummer

2. 10 euro per hond over te maken naar rekeningnummer NL18 INGB 0005151657 t.n.v. BCCN te Aalten:
- vermeld Startfee!
- vermeld de naam van degene die op de startlijst komt
- vermeld de naam van de hond(en)
- vermeld je clublidmaatschapsnummer

Zodra je mail en betaling bij ons binnen zijn wordt je opgenomen in de groepsindelingen van de promotie- en/of kwalificatieklasse. Ons streven is om deze voor 25 augustus online te zetten.

Uw hulp gevraagd: Epilepsie onderzoek bij de Border Collie

8 juli 2017

Hét onderzoek naar epilepsie door dr P. Mandigers.

Het bestuur van de BCCN wil jullie vragen deze enquête zoveel mogelijk in te vullen en te delen onder eigenaren van border collies (met en zonder stamboom)die te maken hebben/hebben gehad met deze nare ziekte.
Meer over Dr. Paul Mandigers, het onderzoek en epilepsie: Dr. Paul Mandigers: "Epilepsie Border Collie Internationaal aanpakken".

Vul de enquête hier in: Epilepsie onderzoek bij de Border Collie.

Met vriendelijke groet,
Bestuur BCCN