40 jaar Border Collie Club Nederland

Nieuwe opzet startlicentie

Vanaf komend seizoen gaat de opzet van de startlicentie veranderen. Zie het onderstaande bestand.

ATTENTIE HANDLERS

In de laatste handlersvergadering zijn er een aantal afspraken gemaakt met betrekking tot het nieuwe wedstrijdseizoen. Zo is het inschrijfgeld voor de wedstrijden verhoogt en wordt er met ingang van komend seizoen een startfee ingevoerd. De startfee bedraagt 10 euro per hond (per combinatie) en dient aan het begin van ieder seizoen voldaan te zijn om deel te kunnen nemen in trials. Dus wil je in seizoen 2017-2018 wedstrijden lopen dan vragen we je om: vóór 15 augustus

1. een mail te sturen naar cows@bccn.nl:
- vermeld bovenin bij onderwerp Startfee!
- vermeld je naam
- vermeld de naam van de hond(en) zoals je die op de startlijst wilt hebben
- vermeld per hond in welke klasse je startgerechtigd bent
- vermeld je lidmaatschapsnummer

2. 10 euro per hond over te maken naar rekeningnummer NL18 INGB 0005151657 t.n.v. BCCN te Aalten:
- vermeld Startfee!
- vermeld de naam van degene die op de startlijst komt
- vermeld de naam van de hond(en)
- vermeld je clublidmaatschapsnummer

Zodra je mail en betaling bij ons binnen zijn wordt je opgenomen in de groepsindelingen van de promotie- en/of kwalificatieklasse. Ons streven is om deze voor 25 augustus online te zetten.

Uw hulp gevraagd: Epilepsie onderzoek bij de Border Collie

8 juli 2017

Hét onderzoek naar epilepsie door dr P. Mandigers.

Het bestuur van de BCCN wil jullie vragen deze enquête zoveel mogelijk in te vullen en te delen onder eigenaren van border collies (met en zonder stamboom)die te maken hebben/hebben gehad met deze nare ziekte.
Meer over Dr. Paul Mandigers, het onderzoek en epilepsie: Dr. Paul Mandigers: "Epilepsie Border Collie Internationaal aanpakken".

Vul de enquête hier in: Epilepsie onderzoek bij de Border Collie.

Met vriendelijke groet,
Bestuur BCCN