Border Collie Club Nederland

COWS, Commissie Oefening en Wedstrijden Schapendrijven

startlicentiecentra

Assen:

Ron Rogaar en Caroline Visser

Heteren:

Serge en Ellen van der Zweep

Sprang Capelle:

Bianca Langras en Chris de Noye

Heeze:

Kees en Tiny Kromhout

ATTENTIE HANDLERS

In de laatste handlersvergadering zijn er een aantal afspraken gemaakt met betrekking tot het nieuwe wedstrijdseizoen. Zo is het inschrijfgeld voor de wedstrijden verhoogt en wordt er met ingang van komend seizoen een startfee ingevoerd. De startfee bedraagt 10 euro per hond (per combinatie) en dient aan het begin van ieder seizoen voldaan te zijn om deel te kunnen nemen in trials. Dus wil je in seizoen 2017-2018 wedstrijden lopen dan vragen we je om: vóór 15 augustus

1. een mail te sturen naar cows@bccn.nl:
- vermeld bovenin bij onderwerp Startfee!
- vermeld je naam
- vermeld de naam van de hond(en) zoals je die op de startlijst wilt hebben
- vermeld per hond in welke klasse je startgerechtigd bent
- vermeld je lidmaatschapsnummer

2. 10 euro per hond over te maken naar rekeningnummer NL18 INGB 0005151657 t.n.v. BCCN te Aalten:
- vermeld Startfee!
- vermeld de naam van degene die op de startlijst komt
- vermeld de naam van de hond(en)
- vermeld je clublidmaatschapsnummer

Zodra je mail en betaling bij ons binnen zijn wordt je opgenomen in de groepsindelingen van de promotie- en/of kwalificatieklasse. Ons streven is om deze voor 25 augustus online te zetten.

Betalen voor wedstrijden

Beste deelnemers aan de COWS wedstrijden. Veel tijd moet worden besteed aan het controleren van de betalingen voor de promotie-, en kwalificatiewedstrijden en de betalingen voor de afnames van de startlicenties. Helaas is het regelmatig een zoektocht van wie de betaling is, voor welke hond en/of voor welke wedstrijd. Ook namen veranderen regelmatig. Of mensen betalen onder de naam van de partner of hun bedrijf. Dit is voor ons niet (altijd) te herleiden.

Dus doe je mee aan een COWS activiteit en doe je een betaling:

 1. Vermeld de naam van degene die op de startlijst met dezelfde naam staat.
 2. Vermeld de naam van de hond(en).
 3. Vermeld je clublidmaatschapsnummer.
 4. Vermeld de datum en plaats van de wedstrijd waarvoor je betaald.
Bedankt voor de medewerking.

Het jureren van sheepdog trials iets voor jou?

Op de handlersvergadering van 6 september is aangegeven dat het wenselijk is meer gekwalificeerde juryleden binnen de BCCN te hebben. Om dit doel te bereiken heeft de COWS een traject ontwikkeld dat we graag kort uiteen zetten.

Voor belangstellenden is er een profielschets opgesteld die u op deze site kunt vinden. In deze profielschets staat o.a. aangegeven welke taken en bevoegdheden een jurylid heeft en welke eisen er aan een jurylid gesteld mogen c.q. moeten worden.

Hebt u vragen over deze profielschets, neem dan gerust contact op met de COWS. De contactpersoon voor de juryopleiding is Hans van Leur. Je kunt hem telefonisch bereiken op 06 – 16510319.

Profiel jury
Juryledenopleiding

Inschrijving voor de startlicenties

De inschrijving voor de startlicenties is gewijzigd.
De data voor het behalen van een startlicentie worden bekend gemaakt in de agenda van de COWS.
Bij die datum is tevens het formulier te downloaden.

Particuliere activiteiten

Omdat de BCCN het particulier initiatief van haar leden graag wil stimuleren, kunnen ook particuliere activiteiten op de site en in het blad worden aangekondigd. Kopij van activiteiten kunt u opsturen naar het Border Collie Nieuws en naar de webmaster. Geef de datum, naam en plaats door van de activiteit en een informatiefile. Vermeld in de informatiefile: het soort wedstrijd, de routebeschrijving en wijze van inschrijving. Aanleveren bij voorkeur in pdf formaat. Eventuele startlijsten kunnen t.z.t. aangeleverd worden en uitslagen natuurlijk ook. Wel dient voor deze aankondiging betaald te worden. Het plaatsen van een particuliere activiteit kost €5.00 per activiteit. U ontvangt de factuur nadat de aankondiging van de activiteit op de agenda staat.

N.B. De BCCN heeft geen verantwoordelijkheid voor het gebodene bij particuliere wedstrijden.

Door de BCCN erkende Juryleden voor trials

Voor het organiseren van trials onder auspiciën van de BCCN worden de onderstaande Nederlandse juryleden erkend:

 • Paul Andreoli
 • Killie Annen
 • Thijs Gottmer
 • Maco Hoogenboom
 • John Jansen
 • Kees Kromhout
 • Tiny Kromhout
 • Suzanne Lejeuz
 • Hans van Leur
 • Jan Bos Pieters
 • John Pluta
 • Geert Reinders
 • Ron Rogaar
 • Henk Schoenmakers
 • Rene Verhaar
 • Pim Visscher
 • Serge van der Zweep

Startgerechtigd worden

LET OP: Een combinatie is pas startgerechtigd in de promotieklasse zodra de COWS, nadat je geslaagd bent; digitaal of per post een kopie van het afnameformulier, samen met een kopie van de stamboom van de hond én een kopie van een getekend commitment heeft ontvangen.

E-mail:
cows@bccn.nl
Adres:
Griene Dyk 4
9088 CB Wirdum

Korte agenda

Handlersvergadering

type
cows
datum
21 feb 2018
locatie
Heteren, 19:30
informatie

TwenteTrial klasse 1 en 2

type
cows
datum
3 en 4 mrt 2018
locatie
Almelo
informatie

1 en 2 daagse clinic schapendrijven met Julie Hill

type
cows
datum
9, 10 en 11 mrt 2018
locatie
Oosthuizen (NH)
informatie

Hanze Trial klasse 3, info volgt

type
cows
datum
10 mrt 2018
locatie
Zwolle
informatie

Hanze Trial 2018

type
cows
datum
17 en 18 mrt 2018
locatie
Zwolle
informatie

Kwalificatiewedstrijd i.s.m. Tjitse Terpstra en El Lagerveld

type
cows
datum
24 en 25 mrt 2018
locatie
Boijl
informatie

Inhaal kwalificatiewedstrijd i.s.m. Ron Rogaar en Caroline Visser

type
cows
datum
31 mrt 2018 / 1 apr 2018
locatie
Assen

Promotiewedstrijd i.s.m. Tjitse Terpstra en El Lagerveld

type
cows
datum
31 mrt 2018 / 1 apr 2018
locatie
Boijl
informatie

Clinic Schapen drijven met Wil Schellekens

type
cows
datum
7 apr 2018
locatie
America (L)
informatie

Kwalificatiewedstrijd i.s.m. Hans van Leur

type
cows
datum
12 en 13 mei 2018
locatie
Rosmalen